Rozšiřující hodiny němčiny na Vaší škole!

  • základní a střední školy & gymnázia
  • jazyková animace 
  • výuka s rodilými mluvčími
  • 45 minut interaktivního programu
  • jakákoliv jazyková úroveň
  • téma dle výběru v online formuláři
  • prezenční forma výuky