Němčina 

 • základní a střední školy a gymnázia
 • jazyková animace 
 • výuka skrze rodilé mluvčí
 • 45 - 90 min interaktivní program
 • jakákoliv jazyková úroveň
 • téma dle vašeho výběru
 • online / prezenční forma výuky


Svědkové lidskosti

 • pro základní, střední školy a gymnázia
 • česko-německé skupinky
 • hybridní / online / prezenční forma edukace
 • 90 min interaktivní program
 • získejte partnerské školy v Německu
 • zcela zdarma