Projekt Edukace

Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG) nabízí interaktivní výuku němčiny pro české základní a střední školy a gymnázia. Prostřednictvím pestrých lekcí se snažíme studenty motivovat a dokázat jim, že učení cizích jazyků, zejména němčiny, může být přínosné i zábavné. SAG nabízí výuku s rodilými německými mluvčími, a to za 500,- na den. Lektoři za Vámi přijedou do škol a vedou lekce němčiny na dohodnutá témata – školy si mohou z nabídky témat vybrat to nejvhodnější. 

Skrze interaktivních hry a práci ve skupinách se vytváří uvolněná atmosféra ve třídě, která je příjemnou změnou oproti běžnému školnímu dni. Jazyky jsou základem naší komunikace, umožňují nám stavět mosty přes hranice a rozdílné kultury. Prostřednictvím našich lektorů získají žáci bezprostřední kontakt s rodilými mluvčími a současně tak mohou zažít němčinu v praxi. Klademe si za cíl ve studentech probudit zájem o jazykovou výměnu, a tím jim umožnit stát se součástí mezinárodního společenství

Přihlaste se ještě dnes ZDE! (Jsme otevření dlouhodobé spolupráci.)