Proběhlé akce

4. ScioŠkola

26.10.2022

V úterý 26. října jsme navštívily další školu v rámci projektu Edukace a to 4. ScioŠkolu v pražských Nuslích. S žáky jsme probraly téma Freizeit, dle stejného principu jako v předchozí škole, ale jak to bývá, žádná hodina není stejná. Hodina probíhala v kruhu na koberci, jako i v pohybové formě po třídě. Žáci i paní učitelka se statečně zapojovali...

Ve dnech 11. a 13. října jsme společně s osmými třídami Základní školy Šimanská absolvovali první hodiny v rámci naší spolupráce v projektu Edukace. Hodiny byly vedeny na téma Freizeit a probíhaly interaktivní formou v podobě her Bingo, kde měly děti za úkol klást otázky z pracovního listu svým spolužákům a tím se tak lépe navzájem poznat a...