ZŠ Na Slovance

14.05.2024

V pátek 3. května jsme poprvé v tomto školním roce navštívily základní školu Na Slovance. Uspořádali jsme celkem dvě vyučovací hodiny. První hodina proběhla v sedmé třídě, se kterou jsme probírali téma "moje rodina". Poté, co jsme si s žáky zopakovali nejdůležitější slovní zásobu a naučili se některá nová slovíčka, zahráli jsme si "dynamitovou hru". Žák, který drží dynamit (červenou svíčku), musí říci slovo na dané téma. Cílem je nasbírat co nejvíce slov během 60 sekund, než "dynamit vybuchne". Poté jsme si všichni společně zahráli "Alle – die – Spiel". I zde je kladen důraz na to, aby žáci hodně mluvili a sami tvořili věty.

Po krátké přestávce jsme se přesunuli do druhé třídy, tentokrát s o něco staršími žáky, kde proběhla hodina na téma "jídlo a pití". I zde jsme si nejprve zopakovali některá slovíčka a žáci přiřazovali pojmy k příslušným obrázkům pomocí interaktivní prezentace. Poté, co se všichni domluvili německy, jsme si zahráli několik kol "speed-datingu". Zde nám žáci vyprávěli o svých oblíbených jídlech, o tom, co neradi jedí, a o svých stravovacích návycích. Na závěr jsme si také zahráli hru "Alle – die – Spiel" a poté měli žáci čas položit nám otázky a dát nám zpětnou vazbu prostřednictvím Instagramu.

Obě lekce byly velmi zábavné a my bychom chtěly poděkovat studentům i učitelům za výbornou spolupráci.