Gymnázium Na Pražačce

22.11.2023

Dne 20. listopadu jsme byli na gymnáziu Na Pražačce, kde se uskutečnily hodiny Edukace ve třech různých třídách.

V první a poslední hodině jsme si povídali s třídou maturitního ročníku na téma "Politika v Německu". Studenti byli velmi motivovaní a poté, co každý z nich hovořil o svých vlastních zkušenostech z voleb, jsme představili jednotlivé strany v Německu. Poté jsme společně s žáky udělali test, ve kterém měli odpovědět na různé otázky, a na závěr jsme zjistili, která německá politická strana nejlépe reprezentuje jejich názory. Otázky se týkaly politiky a života v Německu a o každé z nich jsme se třídou diskutovali a případně vysvětlovali fakta.

Druhá a třetí vyučovací hodina měla téma "Den v Berlíně". Společně s třetí třídou jsme si povídali o zajímavých místech v Berlíně a každý žák, který již město navštívil, nám vyprávěl o svých osobních zážitcích z tohoto města. Žáci si pak mohli ve skupinách naplánovat svůj den v Berlíně pomocí pracovního listu. Představili, co by chtěli navštívit, co a kde by chtěli jíst a v jakém pořadí by se vše mělo odehrávat.

Pro nás i pro žáky to byla velká zábava a přejeme žákům hodně štěstí při získávání diplomu.