Gymnazium Na Zatlance

01.12.2023

V pátek 1. prosince přišel čas navštívit další školu. Tentokrát nám bylo umožněno uskutečnit výuku na Gymnáziu Na Zatlance na Smíchově.

Téma první hodiny bylo obzvlášť aktuální: ochrana životního prostředí. Po probrání několika nových slovíček na toto téma třída prokázala své rozsáhlé znalosti o ochraně životního prostředí v kvízu. Poté živě diskutovali o tom, co je napadne, aby mohli aktivně chránit životní prostředí. Ukázali jsme jim také fotografii Braniborské brány, na které je vidět, jak ji němečtí klimatičtí aktivisté "poslední generace" potřísnili oranžovou barvou. Diskutovali jsme proto také o tom, jak upozornit na problematiku ochrany životního prostředí a zda je tento druh protestu v pořádku.

Druhá a třetí vyučovací hodina byly věnovány tématu cestování. Studenti představili sebe a svůj poslední cíl cesty a nejprve přiřazovali slova související s tématem. Poté si mohli vyzkoušet svou slovní zásobu tím, že co nejrychleji pojmenovali slova související s cestováním ve hře s dynamitem. Na co ještě nesmíte při cestování zapomenout, než se vydáte na cestu? Správně, na balení kufru. To byl další úkol pro žáky. Ve hře "Balím si kufr" si dokázali zapamatovat úctyhodné množství předmětů a naučili se přitom mnoho nových.

Organizovat výuku s žáky bylo opravdu zábavné a těšíme se, že se s nimi brzy opět setkáme.