Základní škola Šimanská

26.10.2022

Ve dnech 11. a 13. října jsme společně s osmými třídami Základní školy Šimanská absolvovali první hodiny v rámci naší spolupráce v projektu Edukace. Hodiny byly vedeny na téma Freizeit a probíhaly interaktivní formou v podobě her Bingo, kde měly děti za úkol klást otázky z pracovního listu svým spolužákům a tím se tak lépe navzájem poznat a procvičit si nová německá slovíčka a slovní zásobu. Následovala interaktivní prezentace na téma "volný čas", při níž měli žáci přiřadit slova k obrázkům a poté vyprávět o sobě a svých zálibách. Abychom si upevnili nová slovíčka, zahráli jsme si ke konci s žáky hru "Lidské Pexeso", která byla velmi zábavná pro všechny zúčastněné. Na konci hodiny jsme také představili Spirálu, mládežnickou organizaci SAG a poděkovali dětem za jejich ochotu ke spolupráci. Už se moc těšíme na naše příští setkání!